Tevredenheidsonderzoek MediaLuna Logopedisten

 Patiënttevredenheid

Ons doel is om de allerbeste zorg te leveren aan onze cliënten. Zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien. De ervaring van cliënten met onze zorg is daarbij vanzelfsprekend erg belangrijk. Daarom doen wij regelmatig tevredenheidsonderzoek.

Om de ervaringen en meningen van cliënten te peilen gebruiken we een gestandaardiseerde vragenlijst van Mediquest met de naam ‘PREM’ (Patiënt Reported Experience Measure). Deze vragenlijst sturen we naar de cliënten die we binnen onze praktijk behandelen.

De vragenlijst van Mediquest is anoniem, zoals voorgeschreven door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het invullen van de vragenlijst is op vrijwillige basis en heeft geen invloed op de zorgverlening.

De door cliënten ingevulde gegevens worden gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van onze zorgverlening. Met deze feedback beschikken we over een belangrijke instrument om onze zorg verder te verbeteren. We danken elke cliënt die de moeite neemt om onze vragenlijst in te vullen.

Voortdurende monitoring en verbetering van kwaliteit

Om de allerbeste zorg te kunnen bieden, houden we de kwaliteit hiervan voortdurend in de gaten. 

Een van de instrumenten die we hiervoor gebruiken, is het tevredenheidsonderzoek (vragenlijst) dat we hierboven beschrijven. Ook met andere instrumenten bouwen we aan onze kwaliteit. Zoals bijvoorbeeld met de kwaliteitswaarborgen die verbonden zijn aan onze lidmaatschappen van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Kwaliteitsregister Paramedici (KP). 

Wil je meer weten over hoe wij bouwen aan onze zorg? Op deze pagina vind je onze kwaliteitsmaatstaven: