Image Slide 1
Zorgverleners
Shadow

Samenwerking met andere zorgverleners

Samenwerken voor de beste aanpak

Aanpak van jouw probleem op het gebied van logopedie staat nooit op zichzelf. Om een goed resultaat te bereiken is het belangrijk dat cliënt en naasten actief de behandeling steunen. Dit kan door een positieve houding. Maar bijvoorbeeld ook door oefeningen te doen. Voor het beste resultaat werken wij daarnaast vaak samen met andere zorgverleners.

Wij staan in goed contact met andere zorgverleners zoals huisartsen, specialisten en tandartsen. Daarnaast onderhouden wij contact met diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, pedagogisch medewerkers, verpleegkundigen en andere logopedisten. We hebben regelmatig overleg (na toestemming) met andere zorgverleners voor de behandeling.

Binnen onze vestiging in Maastricht maken we deel uit van het Kinderteam Maastricht. Dit is een intensief samenwerkingsverband gericht op een multidisciplinaire aanpak van problemen bij kinderen.

Kinderteam Maastricht

Dit is een samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners met als doel de allerbeste zorg te leveren aan een kind. Je ziet de professionals van Kinderteam Maastricht op onderstaande foto.

Kinderteam Maastricht ziet er als volgt uit:

 • MediaLuna Logopedisten

  We helpen kinderen van 0 tot 18 jaar bij problemen met eten, drinken en slikken, spreken, taal, lezen, horen en ademen. MediaLuna Logopedisten is gespecialiseerd in de aanpak van problemen bij baby's en kinderen met extra zorgbehoefte.

 • Kinderfysiotherapie Bronzwaer

  Deze kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met bewegingsproblemen. Ouders met baby’s tot kinderen van 18 jaar kunnen hier terecht. Veel voorkomende problemen voor behandeling zijn: een afgeplat hoofdje van de baby, problemen met het looppatroon, sportblessures, schrijfproblemen, scoliose en een houterige motoriek.

 • Kinderergotherapie Zuid

  Deze kinderergotherapeut behandelt kinderen die problemen ervaren in het dagelijks handelen. Denk hierbij aan problemen met de fijne motoriek die nodig is voor knippen en schrijven, zelfredzaamheid bij bijvoorbeeld het aankleden, activiteitenplanning, evenwicht en prikkelverwerking.

Kinderteam Maastricht medewerkers
Kinderteam Maastricht

Andere zorgverleners waarmee we samenwerken

Met onderstaande zorgverleners onderhouden we goed contact. Als het nodig of gewenst is, kunnen we een van deze collega-zorgverleners aanbevelen voor behandeling of dienstverlening.

 • Adelante Contigo

  Verpleegkundige kinderdagopvang.

 • Bella Verloskundige Praktijk

  Verloskundigen Madelon Spekreijse en Daphne Wollaert zijn gevestigd in het Medisch Centrum Beek.

 • De Bundeling

  Dit kinderfysiotherapiecentrum richt zich op het behandelen van lichamelijke problemen bij kinderen die samenhangen met verstoring van de groei, motorische ontwikkeling en kindgerelateerde aandoeningen.

 • Emmie Voncken Ergotherapie

  Deze praktijk behandelt kinderen en volwassenen en is gespecialiseerd in onder meer kinderergotherapie, ouderenzorg, handtherapie en ergonomisch advies. De ergotherapeuten werken vanuit het Medisch Centrum in Beek.

 • Huisartsenpraktijk Beek Centrum

  Huisartsen Debie-Lemaire, Satijn en Teunisse zijn werkzaam vanuit het Medisch Centrum in Beek.

 • Huisartsenpraktijk Proosdijveld

  Huisartsen Van Mulkom, Laven en Worms- Janssen werken in deze praktijk nauw samen. Ook deze huisartsen zijn gevestigd in het Medisch Centrum Beek.

 • Kuijs Fysiotherapie

  Deze fysiotherapeuten zijn werkzaam vanuit het Medisch Centrum in Beek. De praktijk is gespecialiseerd in knie-, rug- en ouderdomsklachten en bewegen bij ademhalingsproblemen.

 • Kwecoo

  Contactplatform voor mensen met een beperking waarbij ondersteunde communicatie de basis vormt.

 • Mondzorg Mauritslaan Beek

  Tandartsenpraktijk met specialisaties in kindertandheelkunde, implantaten, prothesen en esthetische tandheelkunde.

 • Rond & Gezond

  Voedingspraktijk voor moeder en kind.

 • St. Jan Baptist Kerkrade

  Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen.

 • Stichting Artidé

  Deze organisatie geeft ondersteuning aan mensen met een beperking. Hierbij hanteren ze de ambities, dromen en mogelijkheden van hun cliënten als uitgangspunt.

 • Xonar

  Jeugdzorgcentrum dat hulp biedt bij de opvoeding van kinderen. Xonar kan begeleiden bij bijvoorbeeld gedragsproblemen, schooluitval, ontwikkelingsachterstand, autisme en uit huis wonende kinderen.

 • ZMLK Jan Baptistschool Maastricht

  Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen. Met een specialisatie in autisme.

Vergoeding via jouw verzekering

Met een verwijzing in handen, heb je vrijwel altijd recht op vergoeding van de logopediebehandeling. Vraag een verwijzing aan jouw arts of specialist.

MediaLuna Logopedisten heeft een contract met álle zorgverzekeraars. Hierdoor valt logopedie in het pakket van jouw zorgverzekering. Via de knop kun je zien dat we een contract hebben met jouw zorgverzekeraar:

Onze logopediebehandelingen

Weten welke klachten en problemen we in onze praktijk behandelen? Dat vertellen we je graag! Ga dan via een van onderstaande knoppen naar onze aandachtsgebieden:

Vraag over onze samenwerking met zorgverleners?

Heb je een vraag over onze samenwerking met een andere zorgverlener? Wil je advies van ons?

Of wil je je (kind) direct aanmelden voor logopedie? Dat kan via onderstaande knoppen.