Missie en visie

Missie

MediaLuna staat voor het maximaal ontplooien van talenten.

MediaLuna staat voor het maximaal ontplooien van talenten, zowel bij cliënten als bij werknemers.                              In ieder van ons is een oneindig menselijk potentieel aanwezig, dat pas zichtbaar wordt als er in respect voor ieders eigenheid aandacht aan geschonken wordt. Het is onze stellige overtuiging dat levensgeluk, en welbevinden pas dan mogelijk zijn als talenten worden aangesproken en in ontwikkeling zijn.

Zonder oordeel naar de ander kijken, de ander met respect benaderen, leidt tot waardevol samenwerken met als doel kwaliteit van leven.

Onze kernwaarden zijn dan ook:                                                                                                                                   Respect, aandacht, openheid, echtheid, eerlijkheid, enthousiasme,

Onze visie:

MediaLuna werkt in Zuid-Limburg in de Westelijke- en Oostelijke Mijnstreek en in het Heuvelland, als gespecialiseerde logopediepraktijk.

Wij zijn de praktijk voor de behandeling van zowel complexe eet- en drinkproblematiek als complexe communicatieproblematiek.We delen onze missie in begrijpelijke termen en dragen er zorg voor dat zowel bij de cliënt/omgeving of het kind/de ouder maar ook bij de therapeut ontwikkeling plaatsvindt.We maken zo veel mogelijk gebruik van ouder-empowerment en het samen maken van een handelplan.Hierbij spreken wij cliënten/ouders aan als volwassene, als een gelijkwaardige partner in de behandeling.

De logopedisten in onze praktijk werken ieder vanuit hun eigen specifieke passie, dat aspect van het logopedisch werk, waar zij zich het meest mee verbonden voelen, passend binnen onze visie. Vanuit die passie ontstaat de wens tot verdere scholing en ontwikkeling, verdieping en verbreding. De praktijk faciliteert het volgen van scholing en zorgt ervoor dat aanwezige kennis onderling wordt gedeeld. (Iedereen is een Luna)

Binnen de therapeutische driehoek ouder, kind, therapeut (of begeleider, kind, therapeut) zijn wij ons bewust van onze rol als begeleider in een proces. Het gezinssysteem wordt begeleid zonder oordeel, met respect voor normen en waarden, ook als die afwijken van die van ons. We beschouwen het als een verrijking andere normen en waarden te leren kennen.

We willen de praktijk zijn, die meteen op het netvlies staat als het gaat over prelogopedie. Vanaf de taille van Limburg naar beneden toe. We zijn het sterrenrestaurant onder de logopediepraktijken, prelogopedie met een Michelinster.