Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling nemen wij zeer serieus. Als er in onze praktijk vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn wij verplicht hiervan een melding te doen.

Elke medewerker van MediaLuna Logopedisten beschikt daarom over de ‘meldcode app’ op haar telefoon.

Meldrecht van zorgverleners

Door de regelgeving in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben wij als zorgverleners een meldrecht. Dankzij dit meldrecht mogen wij onder bepaalde omstandigheden het beroepsgeheim zonder toestemming doorbreken en melding doen bij Veilig Thuis. Dit is het geval indien we huiselijk geweld of kindermishandeling constateren of hiervan een redelijk vermoeden krijgen.

Veilig Thuis

Landelijk Netwerk Veilig Thuis is een samenwerkingsverband van 26 regionale Veilig-Thuisorganisaties. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Het kan zijn dat je zelf betrokken bent of dat je dit ziet bij iemand in je omgeving.

Ben je zelf slachtoffer of getuige van kindermishandeling of huiselijk geweld?

Neem dan contact op met Veilig Thuis. Dit kan gratis en anoniem. Bel 0800-2000 of chat via de website.

De medewerkers van Veilig Thuis staan voor je klaar om de onveilige situatie te doorbreken en mensen in beweging te zetten. Met als doel om een betere toekomst te bieden.

  • Bel 0800-2000

    Bel gratis met een medewerker.

  • Chat

    Chat gratis via de website.