Klachtenregeling MediaLuna Logopedisten

Klachtrecht voor onze cliënten

We doen ons uiterste best om logopedische zorg van de allerhoogste kwaliteit te leveren. Echter kan het gebeuren dat je als cliënt (of ouder, verzorger of naaste van een cliënt) een klacht hebt over de logopedist of de logopediebehandeling. Het klachtrecht voor cliënten is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Om goed gehoor te kunnen geven aan klachten hebben we een klachtenregeling in het leven geroepen. Deze klachtenregeling hanteren we in samenwerking met onze beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), en KlachtenLoket Paramedici (KLP).

Al onze logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Hierdoor zijn ze verplicht zich te houden aan gedragsregels, vastgesteld in de Beroepscode voor logopedisten. Hierin staat onder meer dat de logopedist het belang van de cliënt op de eerste plaats moet stellen. De beroepscode is hier te raadplegen.

Ben je ontevreden over de logopedist of over logopediebehandeling?

Probeer dit dan eerst te bespreken met jouw behandelend logopedist. Misschien kan de logopedist de ontevredenheid wegnemen door uitleg of een aanpassing.

Blijft je klacht bestaan?

Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris Mea Verhoef (praktijkhouder).

Mea Verhoef is te bereiken via telefoonnummer 085-040 32 24. Of stuur je klacht naar haar via een e-mail naar info@medialunalogopedisten.nl.

Wil je je klacht melden bij een onafhankelijke instantie?

Bieden de voorgaande stappen geen oplossing? We zijn aangesloten bij KlachtenLoket Paramedici (KLP).

Via KlachtenLoket Paramedici (KLP) kun je je klacht indien bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze persoon kan je advies geven en een oplossing zoeken.