Kinderen

Kinderen

Over het algemeen ontwikkelt ieder kind zich als vanzelfsprekend. Soms gaat niet alles vanzelf goed. U maakt zich ongerust over de spraak-taalontwikkeling van uw kind, of u bent door een arts doorverwezen voor logopedisch onderzoek.

Wat kunnen we in dat geval voor u betekenen?

U meldt zich telefonisch aan. In het eerste contact worden uw vragen besproken en vervolgens wordt logopedisch onderzoek gedaan. Na het onderzoek wordt in overleg met u al dan niet overgegaan tot logopedische behandeling.

In welke gevallen kunnen wij behandeling bieden:

  • Stemstoornissen
  • Spraakstoornissen
  • Eet- en drinkproblemen
  • Taalstoornissen
  • Dysfatische ontwikkeling
  • Gehoorstoornissen
  • Afwijkende mondgewoonten (OMFT)
  • Lees- en spellingproblemen