Image Slide 1
Taal
Shadow

Problemen met taal bij kinderen

Taal is overal. Baby’s laten vanaf de geboorte al met lichaamstaal zien hoe het met hen gaat. Door de taal uit de omgeving op te pikken, leert je kind betekenis te geven aan klanken en woorden. Die woorden kan je kind daarna zelf gebruiken om zich te uiten en te laten horen.

Taalontwikkeling is een voortdurend proces. Kinderen leren eerst losse woorden. Vervolgens leren ze deze achter elkaar in een zin te gebruiken. Tijdens hun hele kindertijd blijven ze nieuwe woorden leren.

Heb jij het gevoel dat je kind achterloopt in de ontwikkeling van taal? Wees er dan op tijd bij en neem contact met ons op.

Bij de behandeling van een probleem met taal kijken we altijd hoe een kind reageert op prikkels (sensorische integratie). Sommige kinderen raken namelijk snel overprikkeld. Of hebben juist last van onderprikkeling. Dan komen prikkels niet goed binnen en kan een kind snel afgeleid zijn. Hierdoor is het ontwikkelen van taal moeilijk. We onderzoeken het taalprobleem en stellen een behandeling voor om grip te krijgen op de situatie.

Lees hieronder meer over problemen met taal bij kinderen.

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Logopediste Jennifer neemt taaltest af
  • Praat je peuter niet of nauwelijks?
  • Is je kind erg stil of onverstaanbaar?
  • Of lijkt je kind vaak niet te begrijpen wat er tegen hem gezegd wordt?

Dan kan er sprake zijn van een stoornis in de taalontwikkeling (TOS). Een TOS komt vaak voor: 1 op de 14 kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis.

Een kind met een TOS heeft een stoornis in de hersenen. Hierdoor heeft het kind problemen met praten en/of moeite met het begrijpen van taal. Dit kan, bijvoorbeeld op school, grote hindernissen opleveren. Kinderen met een TOS hebben moeite om de leerkracht en andere kinderen te begrijpen. Ook kunnen ze zichzelf minder goed uiten. Een TOS is een onzichtbare beperking: aan de ‘buitenkant’ is niets te zien.

Heb je het vermoeden dat je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft?

Herken je de bovengenoemde kenmerken van een TOS bij je kind? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Hoe jonger je kind hulp krijgt, hoe beter het kan leren met de stoornis om te gaan. Aanpak van een TOS bij kinderen tussen 2 en 4 jaar noemen we ‘vroegbehandeling TOS’. Kinderen hebben veel baat bij een vroege aanpak van de taalstoornis (voordat ze naar school gaan).

Zodra jullie bij ons zijn, doet onze logopediste een taaltest. Ze onderzoekt hoe je kind praat. Ook bekijkt ze welke taal en hoeveel taal je kind gebruikt. Zo krijgt ze een goed beeld van de specifieke moeilijkheden die je kind ondervindt.

Hierna maakt de logopediste een plan ter verbetering en handelplan. Onderdeel van zo’n plan zijn vaak: oefeningen om meer taal te leren, om uitspraak te verbeteren en betere zinnen te maken. Ook begeleiden we jou als ouder in de omgang met je kind. Hierdoor leer je beter communiceren met je kind. Zodat jullie elkaar sneller begrijpen.

Meertaligheid

Groeit jouw kind op met meer dan één taal? Dat is voor de ontwikkeling van een kind eigenlijk heel goed, want op jonge leeftijd leer je een taal ’t best.

Heb jij als ouder een andere moedertaal? Wordt je kind tweetalig opgevoed? Of ben je met je kind vanuit een ander land verhuisd? Dan kan je kind hierdoor ook een achterstand in de taal hebben.

Een taalachterstand door meertaligheid herken je aan het volgende:

  • Je kind heeft moeite met de juiste uitspraak.
  • Er is sprake van een kleine woordenschat.
  • Je kind heeft moeite met het begrijpen van anderen.

Maak je je zorgen over de taalontwikkeling van je meertalige kind? Vraag ons dan om advies om te kijken hoe we je kunnen helpen.

Let hierbij op: niet elk meertalig kind dat moeizaam Nederlands leert, komt in aanmerking voor logopedie met vergoeding. De zorgverzekeraars vergoeden alleen logopedie aan kinderen met de diagnose ‘taalontwikkelingsstoornis’. Dit is een neurologische aandoening: niet elk kind met een taalachterstand heeft deze stoornis.

Meisje fluistert tegen jongetje

Meld je kind aan voor behandeling

Bekijk onze andere behandelingen voor kinderen

Veelgestelde vragen over problemen met taal bij kinderen

Vergoeding van logopedie aan meertalige kinderen is aan voorwaarden gebonden. Logopedie kan alleen plaatsvinden als het taalprobleem van je kind zich ook in de eerste taal (bijvoorbeeld Turks, Engels of Arabisch) voordoet. Dat betekent dat je kind problemen heeft met álle talen die het aangeboden krijgt.

Om te bepalen of het taalprobleem van je kind in alle talen voorkomt, is een verwijzing van de huisarts nodig. Die verwijst dan naar een audiologisch centrum voor taalonderzoek. Hier vind je meer informatie over verwijzing door de huisarts en vergoeding van de behandeling.

Wat kun je doen om je kind met de taalachterstand te helpen? Stel je vraag aan ons, dan geven we zo snel mogelijk advies.

Ja, dat kan zeker. We zijn gespecialiseerd in het helpen van kinderen met het syndroom van Down.

Kinderen met Down-syndroom hebben meer moeite met taal dan andere kinderen. Door ze (liefst zo jong mogelijk) te helpen met praten, lezen en communiceren ondersteun je ze ’t beste. Hoe fijn is het als je kind zich beter leert uiten?!

Onze logopedistes zijn geduldig en sluiten goed aan op de belevingswereld van je kind. Kinderen met Down-syndroom spreken we op een speelse manier aan. Hierbij maken we veel gebruik van speelgoed, spelletjes, foto’s en gebaren.

Wil je weten hoe we je kind kunnen helpen met taal? Neem vrijblijvend contact met ons op! 

Jazeker, bij ons kun je terecht!

Voor kinderen met autisme (ASS) is communiceren en taal lastig. Zo hebben ze meer moeite met zichzelf uiten en anderen te begrijpen. Een klein gesprekje kan al heel moeilijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze uitdrukkingen en grapjes letterlijk nemen. 

We hebben gespecialiseerde logopedistes in dienst die perfect kunnen aansluiten op de behoeften van je kind. Door goed te kijken wat je kind nodig heeft, kunnen we vooruitgang boeken. Onze logopediste onderzoekt welk probleem er speelt. Hierna stelt ze een passende aanpak voor.  Ze werkt hierbij samen met de ouders of verzorgers, zodat jullie beter op elkaar leren aansluiten.

Wil je meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op of meld je direct aan voor behandeling.

Mijn kind heeft een taalprobleem

Denk je dat je kind een taalachterstand of een stoornis heeft? Of heb je een vraag over problemen met taal bij kinderen?

Dan is het goed dat je hulp zoekt. We helpen je graag op weg. Geef je probleem door via onderstaand formulier of bel ons. Onze logopediste geeft je dan zo snel mogelijk advies.

Contactformulier

Wil je meer weten over de aanpak van een probleem bij jouw kind? Stuur ons je vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.