Image Slide 1
Spreken
Shadow

Problemen met spreken bij kinderen

‘Praten gaat toch vanzelf!’, horen we vaak. Maar soms gaat spreken of praten niet automatisch. Een kind leert praten door geluiden te imiteren. Het is een kwestie van oefenen.

In sommige gevallen is er een achterstand, een stoornis, een spierziekte, een beperking of andere hindernis die het leren spreken moeilijk maakt. Heeft jouw kind moeite met spreken? Neem contact met ons op om te bekijken of wij hulp kunnen bieden.

Lees hieronder meer over problemen met spreken bij kinderen. Of meld je kind direct aan voor behandeling in onze praktijk.

Niet of nauwelijks spreken

Kind spreekt niet

‘Mijn kind van 2 of 3 jaar praat nog niet.’ We snappen dat je je als ouder dan zorgen maakt.

Elk kind ontwikkelt zich in z’n eigen tempo. Het kan echter zijn dat er een oorzaak is waarom het leren spreken moeizaam gaat. Mogelijke redenen kunnen zijn: een gehoorprobleem, een oorontsteking, een ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld autisme) of een te klein aanbod van taal.

Spreekt je kind nog niet als het 2 jaar oud is? Dan is het belangrijk hulp te zoeken om dit te onderzoeken. Op die manier kun je gericht werken aan verbetering.

Bespreek dit met het consultatiebureau of je huisarts. Zij zullen dan naar ons doorverwijzen voor aanpak van het probleem.

Vertraagde spraakontwikkeling

Bij kinderen van alle leeftijden kan het zijn dat de spraak achterblijft bij die van leeftijdsgenoten. Je kind spreekt bijvoorbeeld veel minder, praat in losse woorden, spreekt woorden vaak verkeerd uit of is slecht te verstaan. We spreken dan van een vertraagde spraakontwikkeling.

Het kan het geval zijn dat je kind niet goed hoort, waardoor het spreken achterblijft. Ook kan het zijn dat je kind achterloopt in zijn ontwikkeling. Soms wordt er geen duidelijke oorzaak voor de spraakachterstand gevonden.

Maak je je zorgen over je kind? Neem contact met ons op. Onze logopediste start dan met het onderzoeken van de spraak van je kind. Hierna werken we samen aan verbetering van het spreken. Denk hierbij aan oefeningen voor de uitspraak, de woordenschat en taalbegrip. We pakken dit graag samen met jou als ouder aan.

Vertraagde spraakontwikkeling

De mond doet niet wat het hoofd wil

Mondmotoriek oefenen in de spiegel

Dit heet ‘verbale ontwikkelingsdyspraxie’: een spraakstoornis waarbij de mond niet op de goede manier kan bewegen. Je kind weet wel wat het wil zeggen, maar krijgt het correct uitspreken niet voor elkaar.

Deze stoornis uit zich vaak in onverstaanbare woorden. Dit kan zorgen voor veel frustratie, omdat je kind niet duidelijk kan maken wat het wil. Het is zaak om zo snel mogelijk een logopedist in te schakelen als er sprake is van verbale ontwikkelingsdyspraxie.

Zodra een kind met bovenstaande klachten bij ons komt, onderzoeken we de spraak en mondmotoriek. Zodra we een duidelijk beeld hebben van de problemen kunnen we overgaan tot actie. De behandeling bestaat uit het aanleren van spraakbewegingen met tong, lippen, gehemelte en kaken. Hiernaast begeleiden we ook jou als ouder of verzorger bij het communiceren met je kind, zodat jullie dagelijks zo min mogelijk hinder ondervinden bij fouten in de uitspraak.

Nasale spraak

Wat is nasaal praten? Als de spraak te veel (of te weinig) door de neus klinkt, dan noemen we dat ‘nasaal’. Het klinkt soms alsof iemand verkouden is.

Sommige klanken, zoals ‘m’, ‘n’ en ‘ng’ klinken bij de juiste uitspraak door de neus. Gebeurt dit niet of juist te veel, dan kan een kind onduidelijk praten of onverstaanbaar zijn.

Nasaliteit kan komen door een afwijking aan de lippen, kaken, het gehemelte of neustussenschot. Deze diagnose wordt doorgaans vastgesteld door een KNO-arts.

We kunnen de nasaliteit verder verminderen, eventueel na een medische ingreep. Hiervoor oefenen we met je kind de juiste uitspraak door de gehemeltespieren te leren gebruiken en juiste neusklank te leren. Dit komt de verstaanbaarheid ten goede.

Oefenen van de juiste uitspraak

Articuleren

Oefenen van de articulatie

Articuleren is het bewegen met tong, lippen, kaak en gehemelte om te spreken. Gaat de articulatie niet goed? Dan kan een kind niet of niet goed verstaanbaar zijn.

Je herkent een articulatiestoornis aan het weglaten, vervangen of veranderen van klanken in woorden. Bijvoorbeeld het niet kunnen uitspreken van de letters ‘r’ of de ‘t’. Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 7 jaar normaalgesproken de meeste klanken correct uitspreken.

Lukt het articuleren niet goed? Vraag ons om hulp. We kunnen je kind met logopedie trainen in de juiste uitspraak en zorgen dat het zich verstaanbaar kan maken.

Meld je kind aan voor behandeling

Bekijk onze andere behandelingen voor kinderen

Veelgestelde vragen over problemen met spreken bij kinderen

Kinderen leren praten door veel te oefenen. Praat dus vooral veel tegen je kind en gebruik daarbij ook je handen. Geef je kind tijd om te reageren en luister oprecht. Lees samen boekjes en laat je kind spelen met andere kinderen. Hiermee zorg je voor een rijk ‘aanbod’ aan taal.

Het kan zijn dat spreken dan nog steeds niet of maar langzaam op gang komt. Er kan (ongemerkt) een hindernis zijn om goed te leren praten. Neem contact met ons op voor advies.

Zeker! Goed dat je hulp zoekt.

We helpen elk kind met een behandeling op maat. Verschillende van onze logopedistes zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met het Down-syndroom.

We weten als geen ander dat sommige kinderen meer moeite hebben met spreken en zich uiten. Dat is voor kinderen met Down extra moeilijk.

Wil je meer weten over onze aanpak of direct aanmelden? Neem contact met ons op via het contactformulier. Of bel ons!

PROMPT staat voor ‘Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets’.  We gebruiken deze methode in de logopedie om problemen met de articulatie te behandelen.

Met de PROMPT-methode kunnen we voordoen hoe een bepaalde klank gemaakt hoort te worden. Zo kan een kind HOREN, ZIEN én VOELEN hoe de klank gemaakt wordt.

Heeft je kind moeite met articuleren? Bel ons, vul het contactformulier in of meld je kind meteen aan voor logopedie.

Kinderen vanaf 2 jaar oud kunnen we beter leren spreken met de methode van Hodson & Paden. Deze aanpak is bedoeld voor kinderen die niet goed verstaanbaar zijn omdat ze niet op de juiste manier articuleren.

Bij gebruik van deze methode krijgt je kind klanken te horen via een koptelefoon. Daarna oefenen we op speelse manier hoe je die klanken kan gebruiken en er woorden mee kan maken.

Heeft jouw kind problemen met articuleren? Neem dan contact met ons op voor behandeling.

‘Touch to tell’ is een handige app waarmee kinderen beter kunnen leren praten.

Het is niet alleen een ondersteunend hulpmiddel bij het praten, maar ook een tool om het spreken te oefenen. In de app zitten onder meer afbeeldingen, uitgesproken woorden en beginklanken.

Wil je hulp om je kind beter te leren spreken? Neem dan contact met ons op. 

Iemand praat tegen je. De bel gaat. Er komt een berichtje binnen op een telefoon in de kamer. We staan de hele dag (vaak ongemerkt) bloot aan prikkels. Het is daarom belangrijk dat je die prikkels goed kunt verwerken. Dit wordt ook wel sensorische informatieverwerking genoemd.

Verloopt het verwerken van prikkels niet goed? Dan kun je daar last van hebben. En kan het zo zijn dat je gedrag of vaardigheden beïnvloed worden. Sommige kinderen kost het heel veel moeite om bijvoorbeeld te luisteren naar anderen of stil te zitten op een stoel. Zo veel moeite dat er geen energie overblijft om beter te leren praten. Het is dan namelijk te moeilijk om alles tegelijkertijd te doen. Met als gevolg dat het kind niet praat of stopt met praten.

Speelt er een dergelijk probleem bij je kind? Blijf er dan niet mee zitten. Binnen ons team zijn meerdere logopedisten gespecialiseerd in sensorische integratie. Beter gezegd: we onderzoeken de verwerking van prikkels en houden hier bij de behandeling rekening mee. Je kunt namelijk (beter) leren praten door met prikkels om te leren gaan!

Mijn kind heeft een probleem met spreken

Praat jouw kind niet of nauwelijks? Of is er een ander spraakprobleem?

Dat kan een grote zorg zijn. We helpen je graag. Geef je probleem door via onderstaand formulier of bel ons. Een van onze logopedistes kijkt dan zo snel mogelijk met je mee.

Contactformulier

Wil je meer weten over de aanpak van een probleem bij jouw kind? Stuur ons je vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.