Image Slide 1
Horen
Shadow

Problemen met horen bij kinderen

Herken je een of meer van de volgende situaties?

  • Je kind reageert meestal langzaam.
  • Vaak reageert je kind alleen als je oogcontact maakt.
  • Je kind is heel stil.
  • Of je kind is juist erg druk.
  • Je kind heeft moeite iets mee te krijgen in een rumoerige omgeving.

Dan hoort je kind mogelijk slecht of heeft hij een probleem met luisteren. Dat kan dagelijks een enorme hindernis zijn.

Bij MediaLuna Logopedisten hebben we veel ervaring met het bieden van hulp aan kinderen met problemen op het gebied van horen en luisteren. We sluiten daarbij altijd aan bij de leeftijd en belevingswereld van je kind. Ook zijn wij deskundig in het begeleiden van kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking.

Hieronder lees je meer over problemen met horen bij kinderen. Neem contact met ons op bij vragen. Of meld je kind meteen aan voor aanpak van het probleem. We zijn er voor jou!

Moeite met horen

Kind hoort niet goed

Slechthorendheid kan allerlei oorzaken hebben. Het kan aangeboren zijn, maar ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld hersenletsel. Ook kan het tijdelijk zijn dat je kind niet goed hoort. Zoals het geval kan zijn bij een oorontsteking.

Wat de reden van de slechthorendheid ook is, we kunnen in veel gevallen hulp bieden. Zodat je kind zo normaal mogelijk de dingen van alledag kan doen.

Komt er een slechthorend kind in onze praktijk, dan testen we eerst wat hij of zij kan horen. Daarbij kijken we naar de ontwikkeling van de spraak en taal van het kind. Zo hebben wij een goed beeld van het probleem.

Hierna stellen we een behandelplan voor. Onderdeel van zo’n plan kunnen zijn: leren liplezen en oefenen met de uitspraak van woorden.

Verder bieden we begeleiding aan kinderen met een gehoorapparaat of een cochleair implantaat (CI). Want het is best even wennen als je moet leren horen met een gehoorapparaat of CI!

Zwakke luistervaardigheid

Hiervan is sprake als een kind wel hoort, maar de gehoorprikkel niet goed binnenkomt. Dat noemen we ook wel zwakke luistervaardigheid, een probleem met de verwerking van gehoorprikkels of een ‘auditief verwerkingsprobleem’ (AVP).

Kinderen met zwakke luistervaardigheid kunnen dagelijks veel problemen ondervinden, zoals bijvoorbeeld op school. Soms komt het voor dat je kind onterecht wordt verweten niet te luisteren. Het is echter zo dat je kind moeite heeft met het begrijpen van mondelinge instructies of last van rumoer.

Wees er op tijd bij en schakel onze hulp in om verdere problemen of een leerachterstand te voorkomen. Bij kinderen met het vermoeden van zwakke luistervaardigheid starten we met een gehooronderzoek. Verder kijken we naar de ontwikkeling van spraak, taal, leesvaardigheid en spelling. Hierna komen we met een behandelplan om te zorgen dat je kind zo goed mogelijk kan functioneren.

Kind kan niet goed luisteren

Meld je kind aan voor behandeling

Bekijk onze andere behandelingen voor kinderen

Veelgestelde vragen over problemen met horen bij kinderen

Als het gaat om een langdurige oorontsteking kan het zo zijn dat je kind aanzienlijke tijd slecht hoort. Dit kan gevolgen hebben voor het functioneren van je kind.

Ben je bang dat je kind een achterstand in spreken of taal oploopt? Dan is het zeker raadzaam contact met ons op te nemen voor hulp.

Een cochleair implantaat (CI) is een apparaatje dat een slechthorende kan helpen om de geluiden in zijn omgeving beter te horen. Het CI zet geluid direct om in elektrische signalen richting de gehoorzenuw.

Na het aanbrengen van een CI starten we met hoorrevalidatie. Hierbij oefenen we met de nieuwe manier van horen tijdens de logopediebehandeling. We trainen bijvoorbeeld de articulatie, het afzien van spraak (liplezen) en communicatie met de omgeving.

Veel kinderen met het Down-syndroom hebben gehoorverlies. Het is dan ook belangrijk regelmatig te laten controleren wat en hoeveel je kind hoort.

Op basis van de controle van het gehoor kunnen we logopedie voorstellen. De logopedie is erop gericht je kind zo goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Bijvoorbeeld door een hoortraining waarbij we werken met spelletjes, beeldmateriaal en pictogrammen. We doen er alles aan om zo goed mogelijk op de belevingswereld van je kind aan te sluiten.

Neem contact met ons op om je kind op weg te helpen om beter en met meer plezier te kunnen functioneren.

Mijn kind hoort of luistert niet goed

Maak jij je zorgen over het gehoor van je kind? Wil je meer weten over problemen met horen bij kinderen?

Neem contact met ons op om te kijken welke mogelijkheden er zijn. We helpen je graag!

Contactformulier

Wil je meer weten over de aanpak van een probleem bij jouw kind? Stuur ons je vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.