Image Slide 1
Communiceren
Shadow

Problemen met de communicatie bij kinderen

De basis voor contact tussen mensen is communicatie. We wisselen informatie uit om elkaar dingen duidelijk te maken. In sommige gevallen is communiceren echter heel moeilijk. Dit kan het geval zijn bij kinderen met een (ernstige) beperking of stoornis. Daarbij zien we dat die de verwerking of ontwikkeling van taal en spraak belemmert.

Het kan heel frustrerend zijn als je niet goed kan overbrengen wat je denkt, voelt of wil. In onze praktijk bieden we daarom hulp in de vorm van ondersteunende communicatie. Hierbij gebruiken we diverse communicatievormen en ondersteunende communicatiemiddelen. Zoals bijvoorbeeld gebarentaal, pictogrammen of een spraakcomputer.

Onze gespecialiseerde logopediste gaat graag met je kind aan de slag om beter te leren communiceren. Daarbij onderzoekt ze grondig welke problemen jullie ondervinden. Vervolgens komt ze met een plan voor verbetering. Jullie kunnen rekenen op een persoonlijke en rustige aanpak. We doen altijd al het mogelijke voor het beste resultaat.

Hieronder vind je enkele voorbeelden waarbij ondersteund communiceren uitkomst kan bieden. Lees verder over de aanpak van problemen met communicatie bij kinderen. Of meld je kind direct aan voor een kennismaking.

Ondersteunende communicatie (OC) bij een verstandelijke beperking

Bij kinderen met een verstandelijke handicap kan ondersteunde communicatie uitkomst bieden. Denk daarbij aan een kind met het syndroom van Down of een kind met meervoudige beperkingen.

Vaak zien we dat er diverse beperkingen, stoornissen of persoonlijke omstandigheden zijn die samen het communiceren moeilijk maken. Onze logopediste onderzoekt welke factoren een rol spelen en brengt deze in kaart.

Vervolgens maakt ze een behandelplan op maat. Elk kind en elke situatie zijn immers uniek.

Mogen wij je kind en jou helpen het alledaagse leven makkelijker te maken? Schrijf je dan direct in.

Wil je meer weten over onze aanpak? Of kijken of het klikt? Neem gerust contact met ons op!

Problemen met communicatie bij kinderen - Kind met verstandelijke beperking leert ondersteunende communicatie

Ondersteunende communicatie (OC) bij een chronische of progressieve ziekte

Problemen met communicatie bij kinderen - Kind met chronische ziekte leert ondersteunende communicatie

Bij een chronische ziekte kan ondersteunde communicatie uitkomst bieden.

Bij ondersteund communiceren is het uitgangspunt dat zintuigen en communicatiemiddelen elkaar kunnen vervangen. Kan een kind bijvoorbeeld niet goed horen? Dan kunnen we ervoor zorgen dat een kind zich met liplezen, Nederlandse gebarentaal en pictogrammen verstaanbaar leert te maken.

Daarbij speelt de omgeving een belangrijke rol; ouders, verzorgers, broers, zussen en leerkrachten moeten ook in staat zijn dezelfde ondersteunde communicatie te gebruiken. Daarom hebben de vaste communicatiepartners van het kind een belangrijke rol bij de logopediebehandeling.

Ondersteunende communicatie (OC) bij hersenletsel

Bij kinderen met hersenletsel kan er sprake zijn van afasie. Dit is een taalstoornis waarbij het begrijpen en produceren van taal heel veel moeite kost. Hierdoor is het vinden van de juiste woorden of maken van zinnen moeilijk.

Ook dan kan ondersteund communiceren bijdragen om het alledaagse leven makkelijker te maken. We kijken altijd heel goed naar de situatie van het kind. Daarbij leggen we de focus op de inzet van de sterkst ontwikkelde en resterende vaardigheden.

Wil je meer weten over onze behandelingen? Of wil je je kind direct aanmelden voor behandeling? Jullie zijn van harte welkom!

Problemen met communicatie bij kinderen - Kind met hersenletsel leert ondersteunende communicatie

Ondersteunende communicatie (OC) bij ernstige taal- en spraakstoornissen

Spraakcomputer bij problemen met communicatie

Ook kinderen met een ernstige beperking op taal- of spraakgebied kunnen we hulp bieden door ondersteund te communiceren.

Soms is ons advies dat ondersteunde communicatie het leven van je kind makkelijker en leuker kan maken. In dat geval bieden we je kind en jou begeleiding bij het (beter) leren communiceren. Net als bij leren praten of leren lopen, doen we dit stap voor stap. We zoeken de juiste ondersteunende  communicatiehulpmiddelen, beginnen laagdrempelig en bouwen dit op. Daarbij is oefening erg belangrijk.

We onderscheiden drie soorten hulpmiddelen: non-tech, low-tech en high-tech. Bij non-tech kun je denken aan Nederlands ondersteund met gebaren, een map met foto’s of pictogrammen om aan te wijzen. Low-tech is bijvoorbeeld een soundboard met opgenomen spraakboodschappen. Een voorbeeld van een high-tech hulpmiddel is een spraakcomputer of een app geschikt voor communicatie met symbolen.

Bij het inzetten van hulpmiddelen kijken we goed welke het meest geschikt zijn voor jouw kind en de situatie. We begeleiden jullie intensief bij het leerproces en het eventuele inregelen van het communicatiehulpmiddel.

Wil je meer informatie? Dat snappen we. We praten je graag bij over onze aanpak en expertise. Neem even contact met ons op bij vragen.

Ondersteunende communicatie (OC) bij autisme

Heeft je kind autisme (ASS)? In dat geval kan een alternatieve vorm van communicatie het alledaagse leven makkelijker maken. Ondersteund communiceren kan bijvoorbeeld van pas komen om een emotie, wens of mening over te brengen.

Bij kinderen met autisme is het vaak een probleem dat ze zich niet begrepen voelen. Of juist zelf niet begrijpen wat een ander duidelijk probeert te maken. Je kunt je voorstellen dat extra communicatiehulpmiddelen dan het handvat kunnen bieden om prettig te kunnen leven. Denk hierbij aan het gebruik van een taalapp of het spreken van Nederlands met gebaren.

Meer weten over MediaLuna Logopedisten en ondersteund communiceren? We geven je graag meer informatie. Bel ons of vul het contactformulier in.

Ondersteunende communicatie bij autisme in geval communicatieproblemen

Meld je kind aan voor behandeling

Bekijk onze andere behandelingen voor kinderen

Veelgestelde vragen over communicatieproblemen bij kinderen

Totale Communicatie is een methode die is ontstaan bij onderwijs aan dove mensen. Bij Totale Communicatie is het hoofddoel om boodschappen over te brengen zodat de ander ze begrijpt. Daarbij zijn alle mogelijke middelen inzetbaar: wijzen, gebarentaal, pictogrammen, liplezen, enzovoort.

Totale Communicatie is onderdeel van ondersteund communiceren. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de behandeling van afasie.

Ik heb zorgen over de communicatie van mijn kind

Er kunnen veel verschillende problemen met communicatie bij kinderen zijn. Als je kind zich niet goed kan uiten, kan dat frustraties geven. Wil je hulp?

We helpen jullie graag. Wil je meer weten of advies? Vul het contactformulier in. We antwoorden zo snel mogelijk.

Contactformulier

Wil je meer weten over de aanpak van een probleem bij jouw kind? Stuur ons je vraag. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.