Logopedie

Onze diensten

Volwassenen

Uw communicatie verloopt niet (meer) vanzelfsprekend.
U hebt last van heesheid en vermoeidheid bij het spreken; u hebt last van hyperventilatie; anderen verstaan u niet goed; u komt na een herseninfarct moeilijk uit uw woorden.

Wat kunnen we in dat geval voor u betekenen?

U meldt zich of telefonisch of via onze website (intakeformulier) aan. In het eerste contact worden uw vragen besproken en vervolgens wordt logopedisch onderzoek gedaan. Na het onderzoek wordt samen met u besproken of er behandeling plaats gaat vinden.


In welke gevallen kunnen wij behandeling bieden:

 • Adem- en stemstoornissen
 • Spraakstoornissen (dysartrie)
 • Slikstoornissen
 • Taalstoornissen (afasie)
 • Gehoorstoornissen

Kinderen

Over het algemeen ontwikkelt ieder kind zich als vanzelfsprekend. Soms gaat niet alles vanzelf goed. U maakt zich ongerust over de spraak-taalontwikkeling van uw kind, of u bent door een arts doorverwezen voor logopedisch onderzoek.

Wat kunnen we in dat geval voor u betekenen?

U meldt zich telefonisch aan. In het eerste contact worden uw vragen besproken en vervolgens wordt logopedisch onderzoek gedaan. Na het onderzoek wordt in overleg met u al dan niet overgegaan tot logopedische behandeling.


In welke gevallen kunnen wij behandeling bieden:

 • Stemstoornissen
 • Spraakstoornissen
 • Eet- en drinkproblemen
 • Taalstoornissen
 • Dysfatische ontwikkeling
 • Gehoorstoornissen
 • Afwijkende mondgewoonten (OMFT)
 • Lees- en spellingproblemen