Klachtenregeling, wet- en regelgeving

Klachtenregeling, wet- en regelgeving en veiligheid

Onze praktijk heeft een klachtenprocedure; klachtenfunctionaris Ans Rooijackers te bereiken onder nummer: 085-0403224,

en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF! Voor meer informatie over het indienen van een klacht, kunt u de website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie bezoeken, door deze link te volgen.

De praktijk heeft een meldcode bij signalen van kindermishandeling. Iedere medewerker beschikt over de meldcode app van de Nederlandse overheid op haar werktelefoon.

Voor meer informatie klik hier

Rechten van patiënt:Patiënt heeft in het dossier recht op:Inzage, afschrift, en toevoeging en vernietiging.

Recht op inzage: De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk de bescheiden.

Recht op afschrift: Op een verzoek van de patiënt moet de logopedist zo spoedig mogelijk ingaan.

Recht van toevoegen:  Uit de WGBO volgt dat de logopedist verplicht is om een verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen bescheiden in het dossier op te nemen (artikel 7:454 lid 2 Burgerlijk Wetboek). Die verklaring kan een zienswijze van een patiënt over een aangelegenheid bevatten die een andere is dan van de betrokken logopedist. De logopedist is verplicht om het verzoek van de patiënt in te willigen.

Recht op verzoek tot vernietiging: De WGBO, artikel 7:455 lid Burgerlijk Wetboek: De hulpverlener vernietigd de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in artikel 7:454, binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.

De praktijk heeft een regeling voor het melden van interne incidenten.

Waarneming:

In geval van ziekte of vakantie zullen waar mogelijk, na een week afwezigheid van de vaste behandelaar, de behandelingen worden overgenomen door een gediplomeerde collega logopedist die beschikt over dezelfde specialisatie. Een prelogopedie behandeling wordt waargenomen door een preverbaal logopedist.

 

Privacy:

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen onze praktijk wordt hier zeer zorgvuldig mee om gegaan. Wij leven het privacyreglement van de NVLF na.

Daarnaast houden wij ons aan de wet AVG.

Veiligheid:

Onze veiligheidsfunctionaris Ans Rooijackers, zorgt voor up to date houden van de diverse calamiteitenplannen en het informeren van onze medewerkers.

Iedere vestiging beschikt over een calamiteitenplan en de benodigde hulpmiddelen.

De veiligheidsfunctionaris voert twee maal per jaar een controle uit.